กระบวนการผลิตที่นอนยางพาราแท้100%

ที่นอนยางพาราแท้100% แบบ Dunlop และแบบ Talalay เป็นสองกระบวนการผลิตที่แตกต่างกันในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราผลิตภัณฑ์ของเทพเทกซ์ใช้วิธีการผลิตแบบ Dunlop เพราะวิธีการดังกล่าวนำมาซึ่งยางพาราที่มีโครงสร้างแน่นหนากระชับ ประหยัดพลังงาน และสามารถใช้งานได้ยาวนานและคงทนมากยิ่งขึ้น.

1.การเก็บน้ำยางพารา

น้ำยางพาราที่ใช้ในการผลิตของเรารังสรรค์มาจากสวนยางพาราที่ดีที่สุดของไทย เพื่อให้มั่นใจว่ามีคุณสมบัติเพียบพร้อมในการขึ้นโฟม และมีความเป็นธรรมชาติ 100%

2.การตรวจสอบน้ำยางพารา

คุณภาพของน้ำยางพาราในแต่ละฤดูเป็นสิ่งที่คาดการณ์ได้ยากเฉกเช่นเดียวกับการบ่มไวน์ เราจึงจำเป็นต้องตรวจสอบน้ำยางพาราในห้องทดลองของเราก่อนเริ่มดำเนินการผลิต

3.การฉีดลงบนแม่พิมพ์

น้ำยางพาราที่ผ่านการคัดเลือกแล้วเท่านั้น จึงจะนำไปตีให้ขึ้นโฟมและฉีดลงบนแม่พิมพ์ ก่อนจะปิดแม่พิมพ์ลงและนำเข้าสู่ตู้อบเพื่อเข้าสู่กระบวนการคงรูป (Vulcanization)

4.การทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ยางพารา

ผลิตภัณฑ์ยางพาราจะถูกนำไปทำความสะอาด เพื่อชำระล้างคราบสบู่และสารทำให้ยางคงรูป เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่สะอาดหมดจด

5.การอบแห้งผลิตภัณฑ์ยางพารา

ผลิตภัณฑ์ยางพาราจะถูกนำไปเข้ากระบวนการอบด้วยความร้อนสูง เพื่อไล่ความชื้นออกในขั้นตอนสุดท้าย

6.การควบคุมคุณภาพ

หลังจากกระบวนการอบ ผลิตภัณฑ์ยางพาราจะถูกตรวจสอบคุณภาพอย่างถี่ถ้วนตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

7.การเก็บผลิตภัณฑ์ยางพารา

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะถูกจัดเก็บไว้ในคลังสินค้าของเรา เพื่อเตรียมจัดส่งให้กับลูกค้าตามเวลาที่กำหนดต่อไป

Shopping Cart
Scroll to Top