GORINY® Latex Mattress


บริษัท ชัยมงคล อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด [Chaimongkol Inter Group Co.,Ltd.] ภายใต้แบรนด์ GORINY® อ่านว่า “โกรินี่” เป็นผู้ผลิตที่นอนยางพาราแท้100% ปราศจากสิ่งจือปนอื่นหรือสารเคมีอื่น *** (NO SBR)คุณภาพสูงมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ เราเป็นผู้ชำนาญการผลิตที่นอนยางพารา ท็อปเปอร์ยางพารา(ที่นอนยางพาราพับได้) หมอนยางพารา และผลิตภัณฑ์อื่นเกี่ยวกับยางพารา ได้แก่ เบาะรองนั่ง หมอนรองคอ ตุ๊กตาเด็ก ที่นอนสำหรับเด็กอ่อน(Baby Set) ผลิตภัณฑ์ที่นอนยางพาราของเราผ่านกระบวนการผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยและตรวจสอบสินค้าอย่างละเอียด (Quality Control) การควบคุมคุณภาพ กระบวนการตรวจสอบสินค้าในระหว่างการผลิตทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามมตรฐานที่กำหนด โดยเป็นการกำกับตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ กระบวนการผลิต รวมทั้งคุณภาพของผลผลิต เพื่อให้ตามความต้องการของลูกค้า รวมไปถึงผู้ที่สนใจหาสินค้าพร้อมสร้างแบรนด์ของตนเอง เพื่อนำไปจำหน่ายผ่านร้านขายที่นอนและเฟอร์นิเจอร์

วิสัยทัศน์ Vision

GORINY® Latex Mattress มุ่งเน้นผลิตที่นอนยางพาราแท้100% NO SBR คุณภาพสูงมาตรฐานสากลที่ปราศจากวัตถุแปลกปลอมอื่นๆที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

พันธกิจ Mission

ผลิตที่นอนยางพาราแท้100% ที่มุ่งเน้นการผลิตสินค้าคุณภาพตามมาตรฐานสากล และคำนึงถึงการใช้งานที่เหมาะกับคนทุกเพศทุกวัย นุ่มสบายไม่ปวดหลัง ปลอดภัยจากไรฝุ่น เชื้อราแบคทีเรีย มีความทนทานสูง มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

พันธกิจหลักของเรา


Quality

เราให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้าเป็นหลักเพื่อให้ลูกค้าของเราได้รับในสิ่งที่ดีทีสุด

Technology

เราใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้คุณภาพระดับสากล

Premium

เราคัดสรรเลือกใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงเพื่อให้ได้ที่นอนเมมโมรี่โฟมเกรดพรีเมี่ยม

Quality Control

เรามีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าอย่างละเอียดจากผู้เชี่ยวชาญก่อนส่งถึงมือลูกค้า

Experience

เรามีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการผลิตที่นอนยางพาราแท้100%

Services

เรามีการบริการที่ดีให้คำปรึกษาเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า

เอกสารรับรองสินค้า Certifications


ECO Certificate คือ เป็นหนังสือรับรองคุณภาพสินค้าที่ออกโดย สถาบัน eco INSTITUT จากประเทศเยอรมัน โดยสถาบันได้รับรองคุณภาพโฟมยางยางพาราธรรมชาติ 100% ของบริษัทปราศจากส่วนผสมจากยางสังเคราะห์ และสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

TUV Certificate คือ เป็นหนังสือรับรองคุณภาพสินค้าที่ออกโดย สถาบัน Tuv Rheiland LGA จากประเทศเยอรมัน โดยรับรองคุณภาพที่นอนและสินค้ายางพาราธรรมชาติ 100% ของบริษัทฯ ว่ามีคุณภาพและมีความยืดหยุ่นสูงสุดตามคุณสมบัติของยางพาราธรรมชาติ 100% และสินค้าได้มาตรฐานสากลระดับโลก

SGS Test Report คือ ที่นอนยางพารา ของเราผ่านการทดสอบจากสถาบัน SGS ว่าไม่มีสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อมนุยย์และสิ่งแวดล้อม เช่น สาร Sovent , Benzen , Ethylbenzene , Styrene , Phenol อื่นๆ ซึ่งสารเคมีดังกล่าวเป็นอันตรายต่อร่างกายและเป็นสารก่อมะเร็งอีกด้วย จึงมั่นใจได้ว่าที่นอนยางพาราแท้ 100% ของเรานั้นปลอดภัยจากสารเคมีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

CCIC Certificate คือ China Certification & Inspection Group (CCIC) เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจด้านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพของจีน ที่ให้บริการตรวจสอบ พิสูจน์ รับรองและทดสอบมาอย่างยาวนานเป็นเวลากว่า 30 ปี CCIC ก้าวขึ้นเป็นผู้ให้บริการเบ็ดเสร็จในจุดเดียวสำหรับลูกค้าต่างชาติ ทั้งในด้านคุณภาพ ความปลอดภัย สุขภาพ และการปกป้องสิ่งแวดล้อม

Rubber Authority of Thailand คือ ที่นอนยางพาราแท้ 100% ของเราผ่านการรับรองจากศูนย์ทดสอบรับรองภาคกลาง ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมการยางแห่งประเทศไทย ว่าน้ำยางพารามีคุณภาพสูงเปอร์เซ็นน้ำยางพาราอยู่ที่ 96% สารที่จำเป็นสำหรับการขึ้นรูปที่นอน 3% อื่นๆอีก 1% ซึ่งเป็นค่าที่สูงที่สุดในการผลิตที่นอนยางพาราเท่าที่มีอยู่ในประเทศไทยจึงนับได้ว่าที่นอนยางพาราแท้ของเรานั้นมีคุณภาพสูงมากๆอีกด้วย

Green Industry Level 2 คือโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวมีวัตถุประสงค์ ให้ภาค อุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมได้นิยามไว้ว่า “อุตสาหกรรมสีเขียว คือ อุตสาหกรรมที่ยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความรับผิดชอบ ต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดห่วงโซ่อุปทาน”ทางบริษัทฯ ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 2 (ปฏิบัติการสีเขียว) การดำเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กรตลอดห่วงโซ่อุปทานได้สำเร็จตามความมุ่งมั่นที่ตั้งใจ

Thailand Trust Mark คือตราสัญลักษณ์รับรองคุณภาพสินค้าที่กำหนดขึ้นเพื่อส่งเสริมคุณค่าของสินค้าและบริการของไทยที่ผลิตในประเทศไทยในโลกของการตลาด คำโฆษณาและภาพลักษณ์สินค้าเป็นสิ่งที่ดึงดูดเหล่าลูกค้า อย่างไรก็ตาม คุณภาพคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในด้านการค้านานาชาติ ซึ่งเราควรจะมองข้ามการโฆษณารณรงค์และใช้เกณฑ์มาตราฐานที่น่าเชื่อถือสำหรับวัดคุณภาพไม่ว่า “คุณภาพ” จะถูกนิยามไว้ว่าอย่างไร แต่คุณภาพก็จำเป็นต้องวัดด้วยเกณฑ์มาตรฐานที่น่าเชื่อถือ ที่สามารถบ่งบอกความเป็นเลิศของสินค้าได้ และเพื่อส่งเสริมมาตรฐานการวัดคุณภาพ Thailand Trust Mark จึงก่อตั้งขึ้นภายใต้การดูแลของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์แห่งประเทศไทย

Scroll to Top