Feng shui bedroom

with No Comments

ฮวงจุ้ยห้องนอนและตำแหน่งเตียงนอนที่ถูกต้อง ตำแหน่งเตียงภายในห้องนอน นับได้ว่าเป็นแกนหลักสำคัญของห้องนอน หากตั้งไม่ตรงตำแหน่งที่เหมาะสม อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ เนื่องจากร่างกายของคนเราจะมีสนามพลังที่เกิดจากการไหลเวียนภายในร่างกาย หากอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม ณ ขณะที่กำลังนอนหลับสนามพลังดังกล่าวก็จะหมุนเวียนได้คล่องตัว สมดุลกับสนามแม่เหล็กของโลก โดยตำแหน่งที่เหมาะสม ตามหลักฮวงจุ้ยจีน มีดังต่อไปนี้ หลีกเลี่ยงการตั้งเตียงให้ตรงกับประตู เพราะทำให้คนภายนอกเห็นได้ง่าย อาจรบกวนความเป็นส่วนตัว จึงส่งผลต่อการพักผ่อน อีกทั้ง ประตู ยังเป็นทางผ่านของพลังลมด้วย เมื่อเตียงอยู่ตรงกับทางผ่านลม ร่างกายก็ย่อมได้รับผลกระทบไปเต็มๆ จึงไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยเป็นอย่างยิ่ง หลีกเลี่ยงการตั้งหัวเตียงอยู่ใกล้ประตู เพราะหากบังเอิญมีคนเดินผ่าน หรือเปิดประตูเข้ามา อาจทำให้การผักผ่อนของคุณเป็นไปอย่างสะดุด พักผ่อนไม่เต็มที่ เพราะอาจตกใจตื่นได้โดยง่าย ควรวางเตียงในแนวทิศเหนือใต้ ตามหลักวิทยาศาสตร์นั้น การวางเตียงในแนวเหนือใต้เป็นการคล้อยตามแรงโน้มถ่วงของโลก ทำให้เลือดหมุนเวียนสอดคล้องกับแรงโน้มถ่วง ส่งผลให้ผู้อาศัย นอนหลับได้ง่าย หลับอย่างสบาย และแน่นอนว่าส่งผลดีต่อสุขภาพอีกด้วย หลีกเลี่ยงการวางเตียงไว้ใต้คาน ตามตำราฮวงจุ้ยจีนโบราณ กล่าวว่า การวางเตียงที่นอนไว้ใต้คาน ทำให้เกิดความกดดัน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะบริเวณศรีษะ อาจส่งผลให้เกิดอาการปวดหัวเหมือนมีอะไรมากดทับ อาจส่งผลให้ล้มป่วยได้ง่าย หลีกเลี่ยงการนำอุปกรณ์แขวน มาไว้บนหัวเตียง อุปกรณ์ประเภทแขวน อย่างเช่น โคมไฟ … Read More