fbpx

นโยบายการคืนและยกเลิกคำสั่งซื้อ

1.ลูกค้าต้องตรวจรับสินค้า และปฎิเสธการรับสินค้านั้นทันที หากพบปัญหา เช่น ผิดรุ่น ผิดสี จำนวนไม่ครบ หรือชำรุดเสียหาย เป็นต้น

2.ลูกค้าต้องแจ้งปัญหา การเคลม-ส่งคืนสินค้าทุกกรณี ที่ https://goriny.com หมายเลขโทรศัพท์ 086-354-1416 , 02-022-8577 ก่อนทุกครั้ง

3.Goriny Latex จะติดต่อแจ้งผลการพิจารณา หากไม่ผิดเงื่อนไขและมีสินค้าพร้อมเปลี่ยน จะสอบถามช่องทางการเปลี่ยน-คืนที่ลูกค้าสะดวกกลับไปยังท่านพร้อมนัดส่งสินค้าใหม่ทันที

4.ไม่รับเปลี่ยน-คืน กรณีสินค้าที่ใช้งานแล้ว หรือกรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนโดยไม่ใช่สาเหตุจากปัญหาผลิตภัณท์

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคืนค่าสินค้าและบริการ โดยจะไม่ทำการคืนเป็น เงินสด ทุกกรณี ซึ่งจะดำเนินการคืนค่าสินค้าและบริการโดยวิธีการดังต่อไปนี้:

1.จ่ายคืนเข้าบัญชีธนาคารของลูกค้า ภายใน 7-15 วันหลังจากบริษัทฯยืนยันการรับคืน

2.จ่ายคืนวงเงินเข้าบัตรเครดิตของลูกค้า ภายใน 15 วันหลังจากบริษัทฯยืนยันการรับคืนและจะมีผลในรอบบัญชีถัดไปของบัตรเครดิต

เมื่อสินค้ามีปัญหาลูกค้าต้องทำการติดต่อมายังฝ่าย Call Center https://goriny.com หมายเลขโทรศัพท์ 086-354-1416, 02-022-8577 เมื่อได้รับการยืนยันการเปลี่ยน-คืนสินค้าที่มีปัญหาจาก Goriny Latex แล้ว ลูกค้าสามารถส่งสินค้ากลับมาที่ร้านได้ หรือ ตามเงื่อนไขที่ตกลงกับทางร้านค้า

Scroll to Top