fbpx

เกี่ยวกับเรา

GORINY® Latex Mattress

บริษัท ชัยมงคล อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด [Chaimongkol Inter Group Co.,Ltd.] ภายใต้แบรนด์ GORINY® อ่านว่า “โกรินี่” เป็นผู้ผลิตที่นอนยางพาราแท้100% ปราศจากสิ่งจือปนอื่นหรือสารเคมีอื่น *** (NO SBR)คุณภาพสูงมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ เราเป็นผู้ชำนาญการผลิตที่นอนยางพารา ท็อปเปอร์ยางพารา(ที่นอนยางพาราพับได้) หมอนยางพารา และผลิตภัณฑ์อื่นเกี่ยวกับยางพารา ได้แก่ เบาะรองนั่ง หมอนรองคอ ตุ๊กตาเด็ก ที่นอนสำหรับเด็กอ่อน(Baby Set) ผลิตภัณฑ์ที่นอนยางพาราของเราผ่านกระบวนการผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยและตรวจสอบสินค้าอย่างละเอียด (Quality Control) การควบคุมคุณภาพ กระบวนการตรวจสอบสินค้าในระหว่างการผลิตทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามมตรฐานที่กำหนด โดยเป็นการกำกับตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ กระบวนการผลิต รวมทั้งคุณภาพของผลผลิต เพื่อให้ตามความต้องการของลูกค้า รวมไปถึงผู้ที่สนใจหาสินค้าพร้อมสร้างแบรนด์ของตนเอง เพื่อนำไปจำหน่ายผ่านร้านขายที่นอนและเฟอร์นิเจอร์

วิสัยทัศน์ Vision

GORINY® Latex Mattress มุ่งเน้นผลิตที่นอนยางพาราแท้100% NO SBR คุณภาพสูงมาตรฐานสากลที่ปราศจากวัตถุแปลกปลอมอื่นๆที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

พันธกิจ Mission

 • Quality
  เราให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้าเป็นหลักเพื่อให้ลูกค้าของเราได้รับในสิ่งที่ดีทีสุด
 • Technology
  เราใช้เครื่องจักรนำเข้าและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในกระบวนการผลิตที่นอนยางพารา เพื่อให้ได้คุณภาพระดับสากล
 • Premium
  เราคัดสรรเลือกใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงเพื่อให้ได้ที่นอนยางพาราเกรดพรีเมี่ยม
 • Quality Control
  เรามีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าอย่างละเอียดจากผู้เชี่ยวชาญก่อนส่งถึงมือลูกค้า
 • Experience
  เรามีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการผลิตที่นอนยางพารา หมอนยางพารา และท็อปเปอร์ยางพารา (ที่นอนยางพาราแบบพับได้)รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ
 • Services
  เรามีการบริการที่ดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับที่นอนยางพาราเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุดพร้อมบริการจัดส่งที่รวดเร็วเพื่อให้ทันความต้องการผู้บริโภค

GORINY® Latex Mattress High Quality Products

ที่นอนยางพาราแท้100% NO SBR

ที่นอนยางพาราแท้100% NO SBR GORINY®Latex Mattress and Pillows ผลิตที่นอนและเครื่องนอนต่างๆ ที่มุ่งเน้นการผลิตสินค้าคุณภาพตามมาตรฐานสากล และคำนึงถึงการใช้งานที่เหมาะกับคนทุกเพศทุกวัย นุ่มสบายไม่ปวดหลัง ผลิตจากน้ำยางพาราธรรมชาติ 100% ที่นอนยางพาราแท้ปลอดภัยจากไรฝุ่น เชื้อราแบคทีเรีย มีความทนทานสูง มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าที่นอนทั่วไปหลายเท่า ที่นอนยางพาราแท้ราคาที่ทุกคนเอื้อมถึง !

Certifications

eco INSTITUT

Tuv Rheiland LGA

SGS Test Report

CCIC Certificate

Rubber Authority of Thailand

Green Industry Level 2

หนังสือรับรองสินค้ามาตรฐานสากล

สินค้ามาตรฐานสากล Certificate

ECO Certificate คือ เป็นหนังสือรับรองคุณภาพสินค้าที่ออกโดย สถาบัน eco INSTITUT จากประเทศเยอรมัน โดยสถาบันได้รับรองคุณภาพโฟมยางยางพาราธรรมชาติ 100% ของบริษัทปราศจากส่วนผสมจากยางสังเคราะห์ และสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

TUV Certificate คือ เป็นหนังสือรับรองคุณภาพสินค้าที่ออกโดย สถาบัน Tuv Rheiland LGA จากประเทศเยอรมัน โดยรับรองคุณภาพที่นอนและสินค้ายางพาราธรรมชาติ 100% ของบริษัทฯ ว่ามีคุณภาพและมีความยืดหยุ่นสูงสุดตามคุณสมบัติของยางพาราธรรมชาติ 100% และสินค้าได้มาตรฐานสากลระดับโลก

SGS Test Report คือ ที่นอนยางพารา ของเราผ่านการทดสอบจากสถาบัน SGS ว่าไม่มีสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อมนุยย์และสิ่งแวดล้อม เช่น สาร Sovent , Benzen , Ethylbenzene , Styrene , Phenol อื่นๆ ซึ่งสารเคมีดังกล่าวเป็นอันตรายต่อร่างกายและเป็นสารก่อมะเร็งอีกด้วย จึงมั่นใจได้ว่าที่นอนยางพาราแท้ 100% ของเรานั้นปลอดภัยจากสารเคมีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

CCIC Certificate คือ China Certification & Inspection Group (CCIC) เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจด้านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพของจีน ที่ให้บริการตรวจสอบ พิสูจน์ รับรองและทดสอบมาอย่างยาวนานเป็นเวลากว่า 30 ปี CCIC ก้าวขึ้นเป็นผู้ให้บริการเบ็ดเสร็จในจุดเดียวสำหรับลูกค้าต่างชาติ ทั้งในด้านคุณภาพ ความปลอดภัย สุขภาพ และการปกป้องสิ่งแวดล้อม

Rubber Authority of Thailand คือ ที่นอนยางพาราแท้ 100% ของเราผ่านการรับรองจากศูนย์ทดสอบรับรองภาคกลาง ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมการยางแห่งประเทศไทย ว่าน้ำยางพารามีคุณภาพสูงเปอร์เซ็นน้ำยางพาราอยู่ที่ 96% สารที่จำเป็นสำหรับการขึ้นรูปที่นอน 3% อื่นๆอีก 1% ซึ่งเป็นค่าที่สูงที่สุดในการผลิตที่นอนยางพาราเท่าที่มีอยู่ในประเทศไทยจึงนับได้ว่าที่นอนยางพาราแท้ของเรานั้นมีคุณภาพสูงมากๆอีกด้วย

Green Industry Level 2 คือโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวมีวัตถุประสงค์ ให้ภาค อุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมได้นิยามไว้ว่า “อุตสาหกรรมสีเขียว คือ อุตสาหกรรมที่ยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความรับผิดชอบ ต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดห่วงโซ่อุปทาน”ทางบริษัทฯ ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 2 (ปฏิบัติการสีเขียว) การดำเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กรตลอดห่วงโซ่อุปทานได้สำเร็จตามความมุ่งมั่นที่ตั้งใจ

Thailand Trust Mark คือตราสัญลักษณ์รับรองคุณภาพสินค้าที่กำหนดขึ้นเพื่อส่งเสริมคุณค่าของสินค้าและบริการของไทยที่ผลิตในประเทศไทยในโลกของการตลาด คำโฆษณาและภาพลักษณ์สินค้าเป็นสิ่งที่ดึงดูดเหล่าลูกค้า อย่างไรก็ตาม คุณภาพคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในด้านการค้านานาชาติ ซึ่งเราควรจะมองข้ามการโฆษณารณรงค์และใช้เกณฑ์มาตราฐานที่น่าเชื่อถือสำหรับวัดคุณภาพไม่ว่า “คุณภาพ” จะถูกนิยามไว้ว่าอย่างไร แต่คุณภาพก็จำเป็นต้องวัดด้วยเกณฑ์มาตรฐานที่น่าเชื่อถือ ที่สามารถบ่งบอกความเป็นเลิศของสินค้าได้ และเพื่อส่งเสริมมาตรฐานการวัดคุณภาพ Thailand Trust Mark จึงก่อตั้งขึ้นภายใต้การดูแลของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์แห่งประเทศไทย

เลือกที่นอนยางพารา GORINY เพื่อคุณและคนที่คุณรัก !

GORINY®Latex Mattress จำหน่ายที่นอนยางพาราแท้เพื่อสุขภาพสินค้าได้รับความนิยมจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ การันตีด้วยรางวัลและมาตรฐานที่ได้รับหลายรายการ จากการผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยและใช้น้ำยางพาราแท้คุณภาพสูง ที่เราใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิตและคัดสรรมาเป็นอย่างดี

Scroll to Top