ที่นอนยางพารายี่ห้อไหนดี?

ที่นอนยางพารายี่ห้อไหนดี?

ที่นอนยางพารายี่ห้อไหนดี?

ที่นอนยางพารายี่ห้อไหนดี? อะไรบ้างที่เราควรใช้พิจารณาในการเลือกซื้อสินค้า

1.แบรนด์ (ยี่ห้อ)

ปัจจุบันสินค้าชนิดเดียวกัน มีหลากหลายยี่ห้อมาก ทั้งมีชื่อเสียงและไม่มีชื่อทำความเข้าใจและศึกษาหาข้อมูลก่อนเพื่อเปรียบเทียบแบรนด์เป็นตัวบงบอกความน่าเชื่อถือของสินค้าในการเลือกซื้อที่นอนยางพาราสักหลัง เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วกันจะสร้างแบรนด์สำหรับผลิตภัณฑ์อะไรสักอย่างต้องให้เวลาในการสร้างยาวนานกว่าจะเป็นที่รู้จักในวงกว้างมีค่าใช้จ่ายมากมาย ไม่ว่าจะเป็นค่าการตลาด ค่าคิดค้นสินค้าใหม่ๆ ค่าจ้างพนักงาน ค่าขนส่ง อื่นๆอีกมากมาย กว่าจะมาเป็นผลิตภัณฑ์ได้
คำถาม : ซื้อที่นอนยางพาราที่มียี่ห้อดีก็ไหม ?
ตอบ : ดีกว่า ที่ไม่มียี่ห้อ เพราะยี่ห้อหรือแบรนด์มีความน่าเชื่อถือมากกว่า
เพราะฉนั้นก่อนตัดสินใจเลือกซื้อ อันดับแรกที่ต้องพิจารณาคือ “แบรนด์”
ยกตัวอย่างง่ายๆ สินค้าชนิดเดียวกัน ราคาเท่ากัน ระหว่างแบรนด์กับไม่มีแบรนด์ เราจะเลือกซื้อสินค้าตัวไหน?
ตอบ : 90% เลือกซื้อสินค้าที่เป็นแบรนด์ เพราะเรารู้จักอยู่แล้ว เคยเห็นผ่านหูผ่านตามาบ้างหรือเคยใช้อยู่แล้ว อีก 10% อาจจะอยากลองอะไรใหม่ๆดูบ้าง ก็เป็นไปได้ แต่เชื่อได้เลยว่าคนส่วนใหญ่จะต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงหรือแบรนด์อยู่แล้ว

2.คุณภาพ

สินค้าต้องได้มาตรฐานตามที่กำหนด และมีเอกสารยืนยันอย่างชัดเจนคุณภาพของสินค้าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ใช้เป็นตัวตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าสักอย่าง แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าสินค้ามีคุณภาพ ?
ก่อนตัดสินใจซื้อ ก็ต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้านั้นๆมาบ้างพอสังเขป จะได้รู้ข้อมูลเบื้องต้น ดีกว่าจะไปซื้อแล้วไม่รู้เรื่องอะไรเลย
เช่น ที่นอนยางพารา มีกี่เกรด มีความหนาแน่นเท่าไหร่บ้าง ยางพาราแท้สังเกตุได้จากอะไรบ้าง ยางพาราผสมเป็นอย่าง ยางพารานำเข้าเป็นอย่างไร ลักษณะภายนอก สี กลิ่น น้ำหนัก เป็นต้น
ตอบ : ยางพาราที่มีขายในประเทศปัจจุบันมีหลากหลายเกรด A B C ไล่เรียงตามลำดับความถูกแพง ยางพารานำเข้าจากต่างประเทศ เช่นจีน
ยางพารานำเข้าจากประเทศจีนคุณภาพดีไหม?
บางคนอาจจะแยกไม่ออกเลยระหว่างยางพาราที่ผลิตในประเทศ กับยางพาราที่นำเข้าจากประเทศจีน หรือประเทศอื่นๆ ยางพารานำเข้าจากประเทศจีนส่วนผสมที่เป็นน้ำยางพาราเข้มข้นน้อยกว่าแบรนด์ของเราแน่นนอน

3.ราคา

ราคาหรืองบประมาณที่เราสามารถจ่ายได้ เลือกที่เหมาะสมกับเราเอง เลือกที่มีความคุ้มค่ามาก โปรโมชั่นลดแลกแจกแถม เป็นเรื่องที่ลูกค้าส่วนใหญ่ให้ความสนใจ ทำไมสินค้าที่มีแบรนด์ราคาถึงได้สูงกว่าที่มีแบรนด์ เพราะค่าการตลาด ค่าจ้างพนักงาน ค่าเช่า ค่าสถานที่อื่นๆ เลือกสินค้าในราคาที่ไม่ถูกจนเกินไป และราคาที่ไม่สูงเกินไป เพราะสินค้าราคาถูกมากๆ ไม่แน่ว่าจะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีจริงหรือไม่ก็ได้หรือเป็นสินค้าลอกเลียนแบบ สินค้าที่เป็นของปลอม หรือลดสเปคของสินค้า ลองคิดกันเล่นๆตามก็ได้ว่า ถ้าสินค้าที่มีคุณภาพดีจริงๆไม่ตกรุ่นหรือมีความชำรุดเสียหายจะมีใครนำมาขายในราคาที่ถูกเกินจริงหรือเปล่า ถ้าเป็นเราก็คงจะไม่ขายในราคาที่ไม่เหมาะสมอย่างแน่นอนจริงไหม

4.ทดลองสินค้า

ทำไมต้องทดลองสินค้าก่อนตัดสินใจเลือกซื้อ การที่เราได้มาทดลองสินค้าด้วยตัวเองนั้นจะทำให้เรามีความมั่นใจในตัวสินค้านั้นๆมากกว่าการที่ไม่ได้ทดลองอย่างแน่นอน การมาทดลองสินค้าได้อะไรบ้างได้เห็นสินค้าตัวจริง รูปลักษณ์ คุณภาพ ได้สัมผัสสินค้าด้วยประสาทสัมผัสทั้งหมด ความน่าเชื้อถือของแบรนด์ ทักษะความรู้ความสามารถของพนักงานขาย ที่สำคัญการมีตัวตนจริงๆของร้านนั้นๆอีกด้วย แน่นอนการซื้อสินค้าที่เราได้ทดลองกับไม่ได้ทดลองแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง
เพราะถ้าเราไม่ชอบหรือต้องการจะปรับเปลี่ยนก็สามารถทำได้เลย สินค้าจำพวกอะไรที่สามารถจัดต้องได้เช่น ที่นอน เฟอร์นิเจอร์ โต๊ะ ตู้ เตียง สิ่งเหล่านี้ล้วนจำเป็นต้องไปทดลองสินค้าด้วยตัวเอง หรือไปให้เห็นดูตัวเอง (*** สินค้าที่นอนยางพารา ถ้าไม่ได้ไปทดลองสินค้าด้วยตัวเอง ห้ามซื้อเด็ดขาด อย่าเชื่อคำโฆษณาที่เกินจริง อย่ามักได้หรือโลภกับสินค้าที่มีราคาถูกเกินจริง ***) เพราะสัจจธรรมที่ว่า “ของถูกไมีดี ของฟรีไม่มีในโลก” ยังสามารถใช้ได้อยู่ในปัจจุบัน

5.การรับประกัน

การรับประกันสินค้า เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเพราะถ้าได้เรารับสินค้าไปแล้วเกิดเสียหายชำรุดในช่วงเวลาที่ทางร้านรับประกันก็สามารถเปลี่ยนหรือซ่อมแซมได้ ตามเงื่อนไขที่ทางร้านรับประกันตัวสินค้า

6.ทักษะความรู้ความสามารถ

อีกหนึ่งเรื่องที่ควรให้ความสำคัญคือพนักงานขายต้องมีความรู้เพียงพอต่อการให้ข้อมูลลูกค้าเพื่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า เพราะพนักงานขายไม่มีความรู้เรื่องนั้นๆอย่างแท้จริงแล้วข้อมูลที่ลูกค้าได้รับอาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้ ดังนั้นพนักงานขายที่มีความรู้จะช่วยเราตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าได้อย่างไม่ผิดพลาดอีกด้วย

7.บริการหลังการขาย

บริการขนส่ง บริการด้านการชำระเงิน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าการบริการหลังการขายไม่ว่าจะเป็นเรื่องใส่ใจลูกค้ามากน้อยแค่ไหน สอบถามสินค้าที่ได้รับเป็นไรอย่างบ้างตรงกับความต้องการหรือเปล่า พนักงานบริการดีไหม กิริยมารยาทสุภาพหรือเปล่า ได้รับสินค้าถูกต้องครบถ้วน หากสินค้าที่ได้รับเกิดชำรุดเสียหายให้แจ้งกับทางร้านสามารถเปลี่ยนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด *** ตามเงื่อนไขที่กำหนดของแต่ละบริษัทฯนั้นๆ *** ให้ลูกค้าติชมหรือให้คำแนะนำเพื่อใช้ในการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นได้.

“เราสรุปง่ายๆสั้นๆได้ดังนี้”

ที่นอนยางพารายี่ห้อไหนดี มีวิธีการเลือกซื้ออย่างไร
ต้องให้เกณฑ์อะไรในการพิจารณาบ้าง

1.แบรนด์ (ยี่ห้อ)ต้องมีความน่าเชื่อถือ มีแหล่งอ้างอิง การรีวิวสินค้าจากผู้ใช้งานจริง
2.คุณภาพดี มีเอกสารรับรองอย่างชัดเจน
3.ราคาสามารถจับต้องได้ ตามความสามารถในการจับจ่าย
4.มีตัวตนจริง มีหน้าร้านโชว์รูมให้ทดลองสินค้า
5.การรับประกันตัวสินค้า
6.ทักษะความรู้ความสามารถให้การให้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
7.การบริการหลังการขาย

บทความเบื้องต้นนี้จะทำให้ผู้ที่กำลังจะตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อย ก่อนตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าต้องศึกษาหาข้อมูลให้ดีก่อนจะได้ไม่ผิดหวังและได้สินค้าตามความต้องการ เพราะทุกวันนี้ค่าครองชึพมีอัดตราที่สูงขึ้น เงินทองหาได้ยาก ข้าวของเครื่องใช้มีราคาที่สูงกว่าอดีต ภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนอยู่ตลอดเวลา โรคระบาด สถานะการตึงเครียดภาวะสงคราม ทุกอย่างล้วนเป็นปัจจัยทั้งสิ้น

ถ้าบทความนี้มีประโยชน์ฝากติดตามและช่วยไลด์ แชร์ ให้เพื่อนๆได้รับรู้ด้วยจักขอบคุณเป็นอย่างมาก…

ที่นอนยางพาราแท้100% ราคาโปรโมชั่น

ที่นอนยางพารา 3 ฟุต

4,900฿ – 29,900฿

ที่นอนยางพาราแท้100%
ที่นอนยางพาราแท้100%

ที่นอนยางพารา 3.5 ฟุต

4,900฿ – 29,900฿

ที่นอนยางพาราแท้100%
ที่นอนยางพาราแท้100%

ที่นอนยางพารา 4 ฟุต

6,900฿ – 33,900฿

ที่นอนยางพาราแท้100%
ที่นอนยางพาราแท้100%

ที่นอนยางพารา 5 ฟุต

7,900฿ – 35,900฿

ที่นอนยางพาราแท้100%
ที่นอนยางพาราแท้100%

ที่นอนยางพารา 6 ฟุต

8,900฿ – 39,900฿

ที่นอนยางพาราแท้100%
ที่นอนยางพาราแท้100%

ที่นอนยางพาราสั่งตัดพิเศษ

X,XXX.-

ที่นอนยางพาราแท้100%
ที่นอนยางพาราแท้100%

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart
Scroll to Top